Zpět

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Výše minimálních vyměřovacích základů (VZ) osob samostatně výdělečně činných od roku 2004

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Hospodářství a finance
Klasifikace dle EuroVoc osoba samostatně výdělečně činná
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/minimalni-vymerovaci-zaklad-osvc
Dotčené časové období od-do 01.01.2004 - 31.12.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 1,1 kB Schéma (JSON) 754 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 23,4 kB Schéma (RDF/TriG) 1,1 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,8 kB

Vizualizace

Minimální vyměřovací základ OSVČ