Zpět

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů, ze kterých je skutečně prováděná srážka

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Hospodářství a finance
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
výkon rozhodnutí
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-davek-nemocenskeho-pojisteni-s-exekucni-srazkou-ci-insolvenci-podle-okresu
Dotčené časové období od-do 01.01.2015 - 30.06.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 262 kB Schéma (JSON) 881 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 9,1 MB Schéma (RDF/TriG) 1,2 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 14,5 kB

Vizualizace

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka podle okresů
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů - mapa
Souhrnná sražená částka DNP s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů v Kč - mapa