Zpět

Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů

Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům podle odškodňovacích zákonů ke konci roku

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-vyplat-priplatku-a-prispevku-k-duchodum-dle-odskodnovacich-zakonu
Dotčené časové období od-do 01.01.2005 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 429 B Schéma (JSON) 1,6 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 34,7 kB Schéma (RDF/TriG) 2,2 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 13,7 kB

Vizualizace

Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů