Zpět

Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům

Statistika počtu vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení (sociálního a zdravotního pojištění) za jednotlivé roky

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost
Klasifikace dle EuroVoc vyhláška
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-vystavenych-potvrzeni-o-prislusnosti-k-ceskym-pravnim-predpisum
Dotčené časové období od-do 01.01.2012 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 292 B Schéma (JSON) 1,6 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 26,3 kB Schéma (RDF/TriG) 2,1 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 13,7 kB

Vizualizace

Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům