Zpět

Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů

Datová sada obsahuje údaje o počtu komunikujících zaměstnavatelů, pojištěnců a o počtu pojistných vztahů ke konci daného období dle krajů

Periodicita aktualizace Jednou čtvrtletně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnavatel
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prehled-o-poctu-zamestnavatelu-pojistencu-a-pojistnych-vztahu-podle-kraju
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 31.03.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 28,5 kB Schéma (JSON) 1 kB podmínky užití 01.01.2010 - 31.03.2019
Data (RDF/TriG) 844,5 kB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití 01.01.2010 - 31.03.2019

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 8,4 kB

Vizualizace

Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v krajích