Zpět

Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice

Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a pohlaví

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Hospodářství a finance
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
podmínky pro odchod do důchodu
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prum-vyse-osobniho-vymerovaciho-zakladu-u-nove-priznanych-duchodu-podle-druhu-duchodu
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 24,4 kB Schéma (JSON) 1,2 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 320 kB Schéma (RDF/TriG) 24,7 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 14,5 kB

Vizualizace

Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v letech