Zpět

Způsob výplat důchodů v České republice

Výplaty důchodů na osobní účty, výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty a do zařízení sociálních služeb od roku 2003 vždy k 31.12. daného roku

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Hospodářství a finance
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/zpusob-vyplat-duchodu-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2003 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 550 B Schéma (JSON) 825 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 33,2 kB Schéma (RDF/TriG) 1,3 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,6 kB

Vizualizace

Počet výplat důchodů v České republice dle způsobu výplaty