Dokumentace datové sady Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění

Popis datové sady

Datová sada obsahuje číselník specifikace cizozemského nositele pojištění. Číselník se používá při vyplňování tiskopisů platných od ledna 2009.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku Simple Knowledge Organization System (SKOS). Dále jsou využity predikáty ze slovníku RDF Schema 1.1.Použité jmenné prostory uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

Datová sada Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Kód položky Kód položky kod_polozky skos:notation
Název položky Název položky nazev_polozky skos:prefLabel
Platnost položky od Platnost položky od platnost_od cssz:platnostOd
Platnost položky do Platnost položky do platnost_do cssz:platnostDo

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt
SKOS Simple Knowledge Organization System – jazyk, který slouží pro reprezentaci znalostních systémů jako jsou tezaury, řízené slovníky nebo systematické klasifikace