Dokumentace datové sady Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s celkovým počtem důchodců, průměrnou výší důchodu a průměrným věkem důchodců podle roku, druhu důchodu a podle pohlaví za ČR, kraje a okresy. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube#

Datová sada Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je počet důchodců, průměrný věk důchodce či průměrná výše důchodu uvedena druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Pohlaví Pohlaví, pro které je počet důchodců, průměrný věk důchodce či průměrná výše důchodu uvedena pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Referenční období Období, za které je počet důchodců, průměrný věk důchodce či průměrná výše důchodu uvedena referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Referenční oblast Oblast (stát, kraj nebo okres), za kterou je počet důchodců, průměrný věk důchodce či průměrná výše důchodu uvedena referencni_oblast cssz-dimension:refArea
Typ měření Pomocná dimenze udávající, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF Žádný qb:measureType
Počet důchodců Počet důchodců pocet_duchodcu cssz-measure:pocet-duchodcu
Průměrná výše důchodu Průměrná výše důchodu prumerna_vyse_duchodu cssz-measure:prumerna-vyse-duchodu-v-kc
Průměrný věk Průměrný věk prumerny_vek cssz-measure:prumerny-vek

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod), pohlaví (sloupec pohlavi_kod) a referenčních oblastí (sloupec referencni_oblast_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Doplňující informace

Data za Hlavní město Praha jsou v datové sadě obsažena 2x – jednou za Hl. m. Praha jako kraj, podruhé za Hl. m. Praha jako okres.