Dokumentace datové sady Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem nově přiznaných invalidních důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, skupiny diagnóz dle WHO, věkové skupiny a podle pohlaví. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je počet nově přiznaných důchodů uveden druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Pohlaví Pohlaví, pro které je počet nově přiznaných důchodů uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Referenční období Období, za které je počet nově přiznaných důchodů uveden referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Věková kategorie Věková kategorie, za kterou je počet nově přiznaných důchodů uveden vek cssz-dimension:vekova-kategorie
Skupina diagnóz dle WHO Skupina diagnóz dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), za kterou je počet nově přiznaných důchodů uveden skupina_diagnoz_dle_who cssz-dimension:skupina-diagnoz-dle-who
Počet nově přiznaných důchodů Počet nově přiznaných důchodů pocet_nove_priznanych_duchodu cssz-measure:pocet-nove-priznanych-duchodu

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod), pohlaví (sloupec pohlavi_kod), věkových kategorií (sloupec vek_kod) a skupin diagnóz dle WHO (sloupec skupina_diagnoz_dle_who_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: