Dokumentace datové sady Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, osobního vyměřovacího základu a podle pohlaví. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je počet nově přiznaných důchodů uveden druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Pohlaví Pohlaví, pro které je počet nově přiznaných důchodů uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Referenční období Období, za které je počet nově přiznaných důchodů uveden referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Výše osobního vyměřovacího základu Výše osobního vyměřovacího základu, pro kterou je počet nově přiznaných důchodů uveden vyse_osobniho_vymerovaciho_zakladu cssz-dimension:vyse-osobniho-vymerovaciho-zakladu
Počet nově přiznaných důchodů Počet nově přiznaných důchodů pocet_nove_priznanych_duchodu cssz-measure:pocet-nove-priznanych-duchodu

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod), pohlaví (sloupec pohlavi_kod) a výše osobního vyměřovacího základu (sloupec vyse_osobniho_vymerovaciho_zakladu_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: