Dokumentace datové sady Počet námitek

Popis datové sady

Počet podaných námitek dle jejich podstaty v jednotlivých letech.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem námitek podle roku. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Počet námitek má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, za který je počet námitek uveden rok cssz-dimension:rok
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Celkový počet podaných námitek Celkový počet podaných námitek celkovy_pocet_podanych_namitek cssz-measure:celkovy-pocet-podanych-namitek
Zdravotní stav Počet podaných námitek z důvodu nesouhlasu s posouzením zdravotního stavu zdravotni_stav cssz-measure:zdravotni-stav
Hodnocení dob Počet podaných námitek z důvodu nesouhlasu s hodnocením dob pojištění hodnoceni_dob cssz-measure:hodnoceni-dob
Vyměřovací základ Počet podaných námitek z důvodu nesouhlasu s výší vyměřovacího základu vymerovaci_zaklad cssz-measure:vymerovaci-zaklad
Ostatní Počet podaných námitek z ostatních důvodů ostatni cssz-measure:ostatni

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt