Dokumentace datové sady Počet podaných ELDP

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počty podaných ELDP v roce za celou Českou republiku v členění podle způsobu podání. Celkový počet podaných ELDP v roce je dán součtem hodnot pro oba druhy podání.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem podaných evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) podle roku a druhu podání. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Počet podaných ELDP má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, za který je počet ELDP uveden rok cssz-dimension:rok
Způsob podání ELDP Způsob podání, pro který je počet ELDP uveden zpusob_podani_eldp cssz-dimension:zpusob-podani-eldp
Počet ELDP Počet podaných ELDP pocet_eldp cssz-measure:pocet-eldp

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ELDP Evidenční list důchodového pojištění
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt