Dokumentace datové sady Počet správních exekucí

Popis datové sady

Datová sada obsahuje celkové počty odeslaných výzev a správních exekucí vedených v uvedeném roce za celou ČSSZ.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počty správních exekucí. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Počet správních exekucí má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny rok cssz-dimension:rok
Celkový počet odeslaných výzev Údaj o počtu odeslaných výzev k zaplacení pohledávek. Počátek procesu vymáhání pohledávek. celkovy_pocet_odeslanych_vyzev cssz-measure:celkovy-pocet-odeslanych-vyzev
Celkový počet správních exekucí Údaj o počtu správních exekucí nařízených vydáním exekučního příkazu. celkovy_pocet_spravnich_exekuci cssz-measure:celkovy-pocet-spravnich-exekuci

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt