Dokumentace datové sady Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů

Popis datové sady

Datová sada obsahuje počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům podle odškodňovacích zákonů od roku 2005 vždy k 31.12. daného roku.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s počtem výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, pro který je plán systemizovaných míst, průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců a fluktuace uvedena rok cssz-dimension:rok
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Příplatek politickým vězňům Příplatek politickým vězňům dle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální priplatek_politickym_veznum cssz-measure:priplatek-politickym-veznum
Příplatek k důchodu účastníkům odboje Příplatek k důchodu účastníkům odboje dle zák. č. 357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů priplatek_ucastnikum_odboje cssz-measure:priplatek-ucastnikum-odboje
Zvláštní příspěvek k důchodu Zvláštní příspěvek k důchodu dle zák. č. 357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů zvlastni_prispevek cssz-measure:zvlastni-prispevek

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt