Dokumentace datové sady Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice

Popis datové sady

Datová sada obsahuje průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a pohlaví.

U druhu důchodu "Celkem v ČR" jsou v sloupci "Celkem" zahrnuty i sirotčí důchody, sloupce "Muži" a "Ženy" jsou uvedeny bez sirotčích důchodů (není sledováno pohlaví dítěte), čímž dochází ke korekci průměrného věku bez zohlednění druhu důchodu.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s průměrným věkem u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a podle pohlaví. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je průměrný věk u nově přiznaných důchodů uveden druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Pohlaví Pohlaví, pro které je průměrný věk u nově přiznaných důchodů uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Referenční období Období, za které je průměrný věk u nově přiznaných důchodů uveden referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů Průměrný věk u nově přiznaných důchodů prumerny_vek_u_nove_priznanych_duchodu cssz-measure:prumerny-vek-u-nove-priznanych-duchodu

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod) a pohlaví (sloupec pohlavi_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: