Dokumentace datové sady Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s průměrnou výší osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a podle pohlaví. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je průměrná výše OVZ u nově přiznaných důchodů uvedena druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Pohlaví Pohlaví, pro které je průměrná výše OVZ u nově přiznaných důchodů uvedena pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Referenční období Období, za které je průměrná výše OVZ u nově přiznaných důchodů uvedena referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů prumerna_vyse_ovz_u_nove_priznanych_duchodu cssz-measure:prumerna-vyse-ovz-v-kc-u-nove-priznanych-duchodu

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod) a pohlaví (sloupec pohlavi_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: