Dokumentace datové sady Měsíční výše důchodů

Popis datové sady

Datová sada obsahuje měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu.

Do roku 2016 byly starobní důchody vyplácené sólo uvedeny mimo důchody SR a SRN. Od roku 2017 jsou do výpočtu zahrnuty všechny druhy starobních důchodů.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s údaji o měsíční výši důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Měsíční výše důchodů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je měsíční výše důchodu uvedena druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Referenční období Období, za které je měsíční výše důchodu uvedena referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Kvantil Kvantil, za který je měsíční výše důchodu uvedena kvantil_vyse_duchodu cssz-dimension:kvantily-relativni-vyse-duchodu
Měsíční výše důchodů Měsíční výše důchodů v Kč mesicni_vyse_duchodu cssz-measure:mesicni-vyse-duchodu

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod) a kvantilů výše důchodů (sloupec kvantil_vyse_duchodu_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: