Dokumentace datové sady Sazby pojištění v ČR

Popis datové sady

Datová sada obsahuje sazby pojistného z vyměřovacího základu.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky Sazby pojištění v ČR. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Sazby pojištění v ČR má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Rok Rok, pro který jsou sazby pojistného uvedeny rok cssz-dimension:rok
Sazba pojistného Sazba pojistného sazba_pojistneho cssz-dimension:sazba-pojistneho
Zaměstnavatel Zaměstnavatel zamestnavatel cssz-measure:zamestnavatel
Zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 V této sazbě platili v letech 2011 až 2014 pojistné na nemocenské pojištění zaměstnavatelé (s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26), pokud si tuto sazbu stanovili zamestnavatel_s_mensim_poctem_zamestnancu cssz-measure:zamestnavatel-s-mensim-poctem-zamestnancu
Zaměstnanec Zaměstnanec zamestnanec cssz-measure:zamestnanec
Zaměstnanec, který se stal účastníkem důchodového spoření V této sazbě platili v letech 2013 až 2015 pojistné na důchodové pojištění zaměstnanci, kteří se stali účastníky důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření zamestnanec_ds cssz-measure:zamestnanec-ds
OSVČ účastná důchodového pojištění OSVČ účastná důchodového pojištění osvc_ucastna_dp cssz-measure:osvc-ucastna-dp
OSVČ účastná důchodového pojištění, která se stala účastníkem důchodového spoření V této sazbě platili v letech 2013 až 2015 pojistné na důchodové pojištění OSVČ, které se stali účastníky důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření osvc_ucastna_dp_ds cssz-measure:osvc-ucastna-dp-ds
OSVČ účastná nemocenského pojištění OSVČ účastná nemocenského pojištění osvc_ucastna_np cssz-measure:osvc-ucastna-np
Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění osoba_dobrovolne_ucastna_dp cssz-measure:osoba-dobrovolne-ucastna-dp
Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, která se stala účastníkem důchodového spoření V této sazbě platili v letech 2013 až 2015 pojistné na důchodové pojištění osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, které se stali účastníky důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření osoba_dobrovolne_ucastna_dp_ds cssz-measure:osoba-dobrovolne-ucastna-dp-ds
Zahraniční zaměstnanec Zahraniční zaměstnanec zahranicni_zamestnanec cssz-measure:zahranicni-zamestnanec

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
ČR Česká republika
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt