Dokumentace datové sady Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění

Popis datové sady

Datová sada obsahuje údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění vždy za vykazované čtvrtletí.

Statistické údaje pro jednotlivé agendy jsou k dispozici až od 1. 10. 2010, agenda exekuce až od 1. 10. 2011. Od 1. 1. 2013 eviduje Call centrum údaje k důchodové reformě (II. a III. důchodový pilíř).

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s údaji o činnosti call centra pro důchodové pojištění. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny datum cssz-dimension:datum
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Telefonáty celkem Celkový počet telefonátů telefonaty_celkem cssz-measure:telefonaty-celkem
Vyřízené hovory Počet vyřízených hovorů vyrizene_hovory cssz-measure:vyrizene-hovory
Důchodové pojištění Počet vyřízených hovorů o důchodovém pojištění duchodove_pojisteni cssz-measure:duchodove-pojisteni
Výplata důchodu Počet vyřízených hovorů o výplatě důchodu vyplata_duchodu cssz-measure:vyplata-duchodu
Důchodové pojištění v zahraničí Počet vyřízených hovorů o důchodovém pojištění v zahraničí duchodove_pojisteni_v_zahranici cssz-measure:duchodove-pojisteni-v-zahranici
Agendy bez rozlišení Počet vyřízených hovorů bez rozlišení agendy agendy_bez_rozliseni cssz-measure:agendy-bez-rozliseni
Exekuce Počet vyřízených hovorů o exekuci exekuce cssz-measure:exekuce
Dobrovolné penzijní spoření Položka Dobrovolné penzijní spoření zahrnuje dotazy týkající se tzv. II. důchodového pilíře, resp. dobrovolného penzijního spoření na principu odvodu procentní částky ze mzdy účastníka tohoto spoření, které bylo zavedeno v souvislosti s vládní důchodovou reformou v roce 2013. Zahrnuje rovněž dotazy na tzv. III. důchodový pilíř, který představuje také dobrovolné penzijní spoření, ale na principu dobrovolných měsíčních příspěvků účastníka tohoto systému. K 31.12.2016 bylo dobrovolné penzijní spoření do tzv. II. důchodového pilíře zcela ukončeno a dotazy veřejnosti se od roku 2017 týkají výhradně problematiky dobrovolného penzijního spoření ve III. důchodovém pilíři. dobrovolne_penzijni_sporeni cssz-measure:dobrovolne-penzijni-sporeni

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt