Dokumentace datové sady Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů

Popis datové sady

Datová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle délky trvání a krajů. Hodnoty ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s ukazatelem pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému je údaj uveden datum cssz-dimension:datum
Kraj Kraj, pro který je počet uveden kraj cssz-dimension:kraj
Délka trvání DPN Intervaly délky trvání dočasné pracovní neschopnosti ve dnech delka_trvani_dpn cssz-dimension:delka-trvani-dpn
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Počet ukončených případů DPN Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti za období od začátku roku do uvedeného data pocet_ukoncenych_pripadu_dpn cssz-measure:pocet-ukoncenych-pripadu-dpn

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
DPN Dočasná pracovní neschopnost
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt