Dokumentace datové sady Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice

Popis datové sady

Datová sada obsahuje ukazatele pracovní neschopnosti, kterými jsou počet ukončených případů DPN, počet prostonaných dnů, průměrná doba trvání jednoho případu DPN, počet DPN ukončené rozhodnutím a počet případů s porušením léčebného režimu. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s ukazateli pracovní neschopnosti v České republice. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/
qb http://purl.org/linked-data/cube

Datová sada Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Datum Datum, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny datum cssz-dimension:datum
Stát Stát, ke kterému jsou jednotlivé údaje uvedeny stat cssz-dimension:stat
Typ měření Pomocná dimenze uvádějící, jaké měření obsahuje aktuální pozorování v případě dat ve formátu RDF žádný qb:mesureType
Počet ukončených případů DPN Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti za období od začátku roku do uvedeného data pocet_ukoncenych_pripadu_dpn cssz-measure:pocet-ukoncenych-pripadu-dpn
Počet prostonaných dnů Počet prostonaných dnů za období od začátku roku do uvedeného data pocet_prostonanych_dnu cssz-measure:pocet-prostonanych-dnu
Průměrná doba trvání jednoho případu DPN Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti vypočtená za období od začátku roku do uvedeného data prumerna_doba_trvani_jednoho_pripadu_dpn cssz-measure:prumerna-doba-trvani-jednoho-pripadu-dpn
Počet DPN ukončené rozhodnutím Počet dočasné pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím za období od začátku roku do uvedeného data pocet_dpn_ukoncene_rozhodnutim cssz-measure:pocet-dpn-ukoncene-rozhodnutim
Počet případů s porušením léčebného režimu Počet případů s porušením léčebného režimu za období od začátku roku do uvedeného data pocet_pripadu_s_porusenim_lecebneho_rezimu cssz-measure:pocet-pripadu-s-porusenim-lecebneho-rezimu

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datové sady jsou použity následující pomocné číselníky:

Použité zkratky

Zkratka Význam
CSV Formát pro uložení tabulkových dat oddělených čárkou
DPN Dočasná pracovní neschopnost
RDF Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt