Dokumentace datové sady Výdaje na důchody

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s výdaji na důchody podle roku a druhu důchodu. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Výdaje na důchody má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který jsou výdaje na důchody uvedeny druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Referenční období Období, za které jsou výdaje na důchody uvedeny referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Výdaje na důchody opravené o zálohy v tisících Kč Výdaje na důchody opravené o zálohy v tisících Kč vydaje_na_duchody_opravene_o_zalohy_v_tis_kc cssz-measure:vydaje-na-duchody-opravene-o-zalohy-v-tis-kc

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: