Dokumentace datové sady Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce

Popis datové sady

Datová sada obsahuje údaje o změnách mezi stupni invalidního důchodu v daném roce dle pohlaví. Pokud je nově přiznán invalidní důchod, projeví se to ve statistice přiznaných důchodů. Pokud poté dojde k případné změně stupně invalidity, v přiznaných důchodech se to neprojeví, ale je to zachyceno ve statistice Změny mezi stupni invalidního důchodu a následně také ve vyplácených důchodech.

Struktura dat

Ve formátu RDF jsou data reprezentována pomocí slovníku The RDF Data Cube Vocabulary. S využitím tohoto slovníku byla vytvořena definice struktury datové kostky s přehledem o změnách mezi stupni invalidního důchodu v daném roce podle pohlaví. Fakty a dimenze tvořící strukturu této datové kostky jsou definovány v rámci jmenných prostorů, které uvádí následující tabulka.

Prefix Jmenný prostor
cssz-dimension https://data.cssz.cz/ontology/dimension/
cssz-measure https://data.cssz.cz/ontology/measure/

Datová sada Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce má strukturu, kterou udává následující tabulka. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV a dále predikát použitý pro reprezentaci příslušného atributu ve formátu RDF.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec [RDF] Predikát
Druh důchodu Druh důchodu, pro který je počet vyplacených důchodů uveden druh_duchodu cssz-dimension:druh-duchodu
Pohlaví Pohlaví, pro které je počet vyplacených důchodů uveden pohlavi cssz-dimension:pohlavi
Referenční období Období, za které je počet vyplacených důchodů uveden referencni_obdobi cssz-dimension:refPeriod
Důvod změny stupně invalidního důchodu Důvod změny stupně invalidního důchodu, pro který je počet vyplácených důchodů uveden duvod_zmeny_stupne_invalidniho_duchodu cssz-dimension:duvod-zmeny-invalidniho-duchodu
Počet vyplacených důchodů Počet vyplacených důchodů pocet_vyplacenych_duchodu cssz-measure:pocet-vyplacenych-duchodu

Soubor ve formátu CSV obsahuje i kódy jednotlivých druhů důchodů (sloupec druh_duchodu_kod), pohlaví (sloupec pohlavi_kod) a důvodů změny invalidního důchodu (sloupec duvod_zmeny_stupne_invalidniho_duchodu_kod).

Použité číselníky a referenční údaje

V datové sadě jsou použity následující pomocné číselníky: