Katalogové záznamy datových sad

Filtrovat podle klíčového slova:

Číslo v závorce udává počet publikovaných datových sad, které obsahují dané klíčové slovo.

výplata důchodů

Datová sada Vizualizace
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice Počet důchodců s exekuční srážkou
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku
Počet sto a víceletých důchodců v České republice Věkové složení stoletých a starších důchodců
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví a věku
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou Počet výplat důchodů s exekuční srážkou
Způsob výplat důchodů v České republice Počet výplat důchodů v České republice dle způsobu výplaty

Zobrazeno datových sad: 8