Katalogové záznamy datových sad

kraje

Datová sada Vizualizace
Nejčastější příčiny vzniku invalidity Nejčastější diagnózy při posuzování invalidity ve sledovaném roce
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle krajů Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka podle krajů
Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka podle krajů - mapa
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v krajích
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou Počty posudků provedených LPS v letech
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů Počet OSVČ v krajích
Počet OSVČ v krajích (stav k)
Počet OSVČ přihlášených k paušální dani podle krajů
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v krajích
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích (stav k)

Zobrazeno datových sad: 11