Zpět

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech

Periodicita aktualizace Průběžně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc pracovní nezpůsobilost
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/ciselnik-duvodu-k-ukonceni-pracovni-neschopnosti
Dotčené časové období od-do
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 7,9 kB Schéma (RDF/TriG) 670 B podmínky užití
Data (CSV) 742 B Schéma (JSON) 859 B podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 6,2 kB

Vizualizace

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti