Zpět

Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie

Počet vyplacených důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, věkové kategorie a pohlaví

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
demografie
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/duchody-dle-veku
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 3 MB Schéma (JSON) 1,4 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 28,4 MB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,3 kB

Vizualizace

Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie