Zpět

Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení

Statistika kontrol plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení od roku 2009

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Vláda a veřejný sektor
Klasifikace dle EuroVoc sociální zabezpečení
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/kontroly-plneni-povinnosti-zamestnavatelu-v-oblasti-socialniho-zabezpeceni
Dotčené časové období od-do 01.01.2009 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 173 B Schéma (JSON) 344 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 8,6 kB Schéma (RDF/TriG) 848 B podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 13,8 kB

Vizualizace

Počty kontrol plnění povinností zaměstnavatele