Zpět

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí v České republice

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí v České republice, ze kterých je skutečně prováděná srážka

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Hospodářství a finance
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
výkon rozhodnutí
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-davek-nemocenskeho-pojisteni-s-exekucni-srazkou-ci-insolvenci-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2015 - 30.06.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 4,1 kB Schéma (JSON) 879 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 121,6 kB Schéma (RDF/TriG) 1,2 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 14,1 kB

Vizualizace

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí a sražená částka v České republice