Zpět

Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států

Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle státu a druhu důchodu k 31. 12. uvedeného roku

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-duchodu-s-vyplatou-do-ciziny-dle-statu
Dotčené časové období od-do 01.01.2007 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 1,9 MB Schéma (RDF/TriG) 1,3 kB podmínky užití 01.01.2007 - 31.12.2017
Data (CSV) 212,3 kB Schéma (JSON) 1 kB podmínky užití 01.01.2007 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,4 kB

Vizualizace

Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce