Zpět

Počet sto a víceletých důchodců podle krajů

Počet sto a víceletých důchodců podle pohlaví, věku a krajů

Periodicita aktualizace Jednou čtvrtletně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
důchodce
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-sto-a-viceletych-duchodcu-podle-kraju
Dotčené časové období od-do 01.01.2014 - 30.09.2018
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 4,2 MB Schéma (RDF/TriG) 1,5 kB podmínky užití 01.01.2014 - 30.09.2018
Data (CSV) 455 kB Schéma (JSON) 1,3 kB podmínky užití 01.01.2014 - 30.09.2018

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,5 kB

Vizualizace

Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku