Zpět

Počet sto a víceletých důchodců podle krajů

Počet sto a víceletých důchodců podle pohlaví, věku a krajů

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc důchodce
důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-sto-a-viceletych-duchodcu-podle-kraju
Dotčené časové období od-do 01.01.2014 - 30.09.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 742,3 kB Schéma (JSON) 1,3 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 10,2 MB Schéma (RDF/TriG) 1,5 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,1 kB

Vizualizace

Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku