Zpět

Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice

Počet výplat realizovaných v měsíci pro zaměstnance a OSVČ nemocensky pojištěné v České republice

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc zdravotní pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-vyplacenych-dnp-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2015 - 30.06.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 31,1 kB Schéma (JSON) 1,2 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 352,5 kB Schéma (RDF/TriG) 1,5 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,6 kB

Vizualizace

Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v ČR