Zpět

Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice

Datová sada obsahuje údaje o počtu osob samostatně výdělečně činných v České republice, o počtu OSVČ platících zálohy na důchodové pojištění, o počtu OSVČ vykonávajících hlavní a vedlejší činnost a o počtech OSVČ dobrovolně účastných na důchodovém a nemocenském pojištění

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc osoba samostatně výdělečně činná
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prehled-o-celkovem-poctu-osvc-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 30.09.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 3,2 kB Schéma (JSON) 1,9 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 186,5 kB Schéma (RDF/TriG) 2,1 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,5 kB

Vizualizace

Počet OSVČ v ČR