Zpět

Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice

Datová sada obsahuje údaje o počtu osob samostatně výdělečně činných v České republice, o počtu OSVČ platících zálohy na důchodové pojištění, o počtu OSVČ vykonávajících hlavní a vedlejší činnost a o počtech OSVČ dobrovolně účastných na důchodovém a nemocenském pojištění

Periodicita aktualizace Jednou čtvrtletně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc osoba samostatně výdělečně činná
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prehled-o-celkovem-poctu-osvc-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 31.03.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 107,6 kB Schéma (RDF/TriG) 2,1 kB podmínky užití 01.01.2010 - 31.03.2019
Data (CSV) 2,8 kB Schéma (JSON) 1,9 kB podmínky užití 01.01.2010 - 31.03.2019

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,9 kB

Vizualizace

Počet OSVČ v ČR