Zpět

Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů

Datová sada obsahuje údaje o počtu komunikujících zaměstnavatelů, pojištěnců a o počtu pojistných vztahů ke konci daného období dle krajů

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnavatel
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prehled-o-poctu-zamestnavatelu-pojistencu-a-pojistnych-vztahu-podle-kraju
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 30.09.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 36,2 kB Schéma (JSON) 1 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 1,5 MB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 13,9 kB

Vizualizace

Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v krajích