Zpět

Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice

Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a pohlaví

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Hospodářství a finance
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
podmínky pro odchod do důchodu
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prum-vyse-duchodu-u-nove-priznanych-duchodu-podle-druhu-duchodu
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 29,5 kB Schéma (JSON) 1,2 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 365,5 kB Schéma (RDF/TriG) 24,7 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 13,4 kB

Vizualizace

Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v letech