Zpět

Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti v České republice

Statistika ukončených dočasných pracovních neschopností dle délky trvání v České republice

Periodicita aktualizace Jednou čtvrtletně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc pracovní nezpůsobilost
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/ukazatel-pracovni-neschopnosti-podle-delky-trvani-dpn-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2015 - 31.03.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 93,7 kB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití 01.01.2015 - 31.03.2019
Data (CSV) 8,3 kB Schéma (JSON) 1 kB podmínky užití 01.01.2015 - 31.03.2019

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 8 kB

Vizualizace

Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v České republice (stav k)