Zpět

Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz

Ukončené případy DPN, prostonané dny a průměrná délka trvání případu dle sledovaných skupin diagnóz a pohlaví

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc pracovní nezpůsobilost
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/ukazatele-pracovni-neschopnosti-podle-pohlavi-a-diagnozy
Dotčené časové období od-do 01.01.2015 - 30.09.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 66,3 kB Schéma (JSON) 1,3 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 3 MB Schéma (RDF/TriG) 2 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,9 kB

Vizualizace

Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz (stav k)