Zpět

Zaměstnanci ČSSZ dle věku

Počty zaměstnanců dle věku za jednotlivé roky

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnanci
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/zamestnanci-cssz-dle-veku
Dotčené časové období od-do 01.01.2006 - 31.12.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 2,2 kB Schéma (JSON) 860 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 51,5 kB Schéma (RDF/TriG) 1,2 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,3 kB

Vizualizace

Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce