Zpět

Zaměstnanci ČSSZ dle vzdělání

Počty zaměstnanců dle vzdělání za jednotlivé roky

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Vzdělávání, kultura a sport
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnanci
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/zamestnanci-cssz-dle-vzdelani
Dotčené časové období od-do 01.01.2006 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 3,3 kB Schéma (JSON) 934 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 47 kB Schéma (RDF/TriG) 1,3 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,4 kB

Vizualizace

Počet zaměstnanců ČSSZ dle vzdělání v roce