Zpět

Počet zaniklých důchodů v České republice

Počet zaniklých důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, statistického důvodu zániku a pohlaví

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
podmínky pro odchod do důchodu
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/zanikle-duchody
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 410,8 kB Schéma (JSON) 1,5 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017
Data (RDF/TriG) 3,1 MB Schéma (RDF/TriG) 16,6 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 6,9 kB

Vizualizace

Počet zaniklých důchodů podle druhu zániku