Číselník datových typů

Číselník datových typů, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI souvisejícího geografického...

Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání

Číselník druhů akcí ONZ, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI souvisejícího geografického...

Číselník druhů pracovních činností

Číselník druhů pracovních činností, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI souvisejícího...

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI...

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI...

Číselník okresů

Číselník okresů pro e-Podání Periodicita aktualizace Průběžně URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1 ...

Číselník pohlaví

Číselník pohlaví, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI souvisejícího geografického území ...

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI...

Číselník zdravotních pojišťoven

Číselník zdravotních pojišťoven, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Průběžně URI souvisejícího...

Doba řízení o námitkách

Průměrná délka řízení za rok (s posouzením, bez posouzení) Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího geografického území ...

Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení

Statistika kontrol plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení od roku 2009 Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího...

Měsíční výše důchodů

Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího geografického území ...

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Výše minimálních vyměřovacích základů (VZ) osob samostatně výdělečně činných od roku 2004 Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího...

Nejčastější příčiny vzniku invalidity

Nejčastější příčiny vzniku invalidity Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího geografického území ...

Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů

Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchodu Periodicita aktualizace ...

Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice

Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchodu Periodicita aktualizace ...

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle státu k 31. 12. uvedeného roku Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího geografického území...

Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států

Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle státu a druhu důchodu k 31. 12. uvedeného roku Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího...

Počet mužů a žen v ČSSZ

Celkový počet mužů a žen a údaj o tom, kolik je z tohoto počtu žen ve vedoucích pozicích Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího...

Počet námitek

Počet a struktura námitek Periodicita aktualizace Jednou ročně URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1 ...