Číselník datových typů

Číselník datových typů, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání

Číselník druhů akcí ONZ, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Číselník druhů pracovních činností

Číselník druhů pracovních činností, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí ...

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní...

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní...

Číselník okresů

Číselník okresů pro e-Podání, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Číselník pohlaví

Číselník pohlaví, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká republika ...

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný ...

Číselník zdravotních pojišťoven

Číselník zdravotních pojišťoven, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Doba řízení o námitkách

Průměrná délka řízení za rok (s posouzením, bez posouzení) Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika Téma datové sady ...

Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení

Statistika kontrol plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení od roku 2009 Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká...

Měsíční výše důchodů

Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika Téma datové sady ...

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Výše minimálních vyměřovacích základů (VZ) osob samostatně výdělečně činných od roku 2004 Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika ...

Nejčastější příčiny vzniku invalidity

Nejčastější příčiny vzniku invalidity Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika Téma datové sady Zdraví...

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle krajů

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle krajů, ze kterých je skutečně prováděná srážka Periodicita aktualizace Čtvrtletní ...

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí podle okresů, ze kterých je skutečně prováděná srážka Periodicita aktualizace Čtvrtletní ...

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí v České republice

Počet dávek nemocenského pojištění s exekuční srážkou či insolvencí v České republice, ze kterých je skutečně prováděná srážka Periodicita aktualizace Čtvrtletní ...

Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů

Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchodu Periodicita aktualizace ...

Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice

Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchodu Periodicita aktualizace ...

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle státu k 31. 12. uvedeného roku Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika ...