Číselník datových typů

Číselník datových typů, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání

Číselník druhů akcí ONZ, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Číselník druhů pracovních činností

Číselník druhů pracovních činností, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí ...

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní...

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti

Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní...

Číselník okresů

Číselník okresů pro e-Podání, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Číselník pohlaví

Číselník pohlaví, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká republika ...

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný ...

Číselník zdravotních pojišťoven

Číselník zdravotních pojišťoven, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech Periodicita aktualizace Nepravidelný Územní pokrytí Česká...

Doba řízení o námitkách

Průměrná délka řízení za rok (s posouzením, bez posouzení) Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika Téma datové sady ...

Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení

Statistika kontrol plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení od roku 2009 Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká...

Měsíční výše důchodů

Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika Téma datové sady ...

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Při zpracování šablony došlo k chybě. Error on line 233, column 19 in 20154#20194#21246 datasetTool.getGraphType("${url}", groupId) is undefined. It cannot be assigned to...

Nejčastější příčiny vzniku invalidity

Nejčastější příčiny vzniku invalidity Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika Téma datové sady Zdraví...

Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů

Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchodu Periodicita aktualizace ...

Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice

Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchodu Periodicita aktualizace ...

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle státu k 31. 12. uvedeného roku Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika ...

Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států

Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle státu a druhu důchodu k 31. 12. uvedeného roku Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká...

Počet mužů a žen v ČSSZ

Celkový počet mužů a žen a údaj o tom, kolik je z tohoto počtu žen ve vedoucích pozicích Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika ...

Počet námitek

Počet a struktura námitek Periodicita aktualizace Roční Územní pokrytí Česká republika Téma datové sady Vláda a veřejný...