Katalogové záznamy datových sad

Datová sada Vizualizace
Číselník datových typů
Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání
Číselník druhů pracovních činností
Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti
Číselník okresů
Číselník pohlaví
Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
Číselník zdravotních pojišťoven
Doba řízení o námitkách
Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení
Měsíční výše důchodů
Minimální vyměřovací základ OSVČ
Nejčastější příčiny vzniku invalidity
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států
Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet podaných ELDP
Počet správních exekucí
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů
Počet sto a víceletých důchodců v České republice
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyřízených IOLDP Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet zaniklých důchodů v České republice Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Pomocné číselníky Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Průměrná délka pobírání starobního důchodu Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Průměrný plat a medián v ČSSZ Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresů Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Rozhodování o promíjení penále Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Sazby pojištění v ČR Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Statistika žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Systemizovaná místa a fluktuace zaměstnanců ČSSZ Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Výdaje na důchody Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Zaměstnanci ČSSZ dle věku Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Zaměstnanci ČSSZ dle vzdělání Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Způsob výplat důchodů v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)

Zobrazeno datových sad: 73