Katalogové záznamy datových sad

Datová sada Vizualizace
Číselník datových typů Číselník datových typů
Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání
Číselník druhů pracovních činností Číselník druhů pracovních činností
Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti
Číselník okresů Číselník okresů
Číselník pohlaví Číselník pohlaví
Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
Číselník zdravotních pojišťoven Číselník zdravotních pojišťoven
Doba řízení o námitkách Doba řízení
Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení Počty kontrol plnění povinností zaměstnavatele
Měsíční výše důchodů Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu
Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ
Nejčastější příčiny vzniku invalidity Nejčastější diagnózy při posuzování invalidity ve sledovaném roce
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice Počet důchodců s exekuční srážkou
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce
Počet mužů a žen v ČSSZ Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet mužů a žen v ČSSZ dle pozice
Počet osob ve vedoucích pozicích
Počet námitek Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet námitek
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet námitek
Počet podaných ELDP Počet námitek
Počet správních exekucí Počet námitek
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet námitek
Počet sto a víceletých důchodců v České republice Počet námitek
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů Počet námitek
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyřízených IOLDP Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počet zaniklých důchodů v České republice Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení Počty přihlášených pohledávek
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice Počty přihlášených pohledávek
Pomocné číselníky Počty přihlášených pohledávek
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná délka pobírání starobního důchodu Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrný plat a medián v ČSSZ Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice Počty posudků provedených LPS v letech
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů Počty posudků provedených LPS v letech
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresů Počet OSVČ v okresech
Počet OSVČ v okresech (stav k)
Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice Počet OSVČ v okresech
Počet OSVČ v okresech (stav k)
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Rozhodování o promíjení penále Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Sazby pojištění v ČR Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Statistika žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Systemizovaná místa a fluktuace zaměstnanců ČSSZ Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz (stav k)
Výdaje na důchody Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz (stav k)
Zaměstnanci ČSSZ dle věku Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Zaměstnanci ČSSZ dle vzdělání Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Způsob výplat důchodů v České republice Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce

Zobrazeno datových sad: 73