Katalogové záznamy datových sad

Datová sada Vizualizace
Číselník datových typů Číselník datových typů
Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání
Číselník druhů pracovních činností Číselník druhů pracovních činností
Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti
Číselník okresů Číselník okresů
Číselník pohlaví Číselník pohlaví
Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
Číselník zdravotních pojišťoven Číselník zdravotních pojišťoven
Doba řízení o námitkách Doba řízení
Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení Počty kontrol plnění povinností zaměstnavatele
Měsíční výše důchodů Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu
Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ
Nejčastější příčiny vzniku invalidity Nejčastější diagnózy při posuzování invalidity ve sledovaném roce
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice Počet důchodců s exekuční srážkou
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce
Počet mužů a žen v ČSSZ Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet mužů a žen v ČSSZ dle pozice
Počet osob ve vedoucích pozicích
Počet námitek Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet námitek
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet námitek
Počet podaných ELDP Počet námitek
Počet správních exekucí Počet námitek
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet námitek
Počet sto a víceletých důchodců v České republice Počet námitek
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů Počet námitek
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyřízených IOLDP Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počet zaniklých důchodů v České republice Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení Počty přihlášených pohledávek
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice Počty přihlášených pohledávek
Pomocné číselníky Počty přihlášených pohledávek
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná délka pobírání starobního důchodu Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrný plat a medián v ČSSZ Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice Počty posudků provedených LPS v letech
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů Počty posudků provedených LPS v letech
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresů Počet OSVČ v okresech
Počet OSVČ v okresech (stav k)
Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice Počet OSVČ v okresech
Počet OSVČ v okresech (stav k)
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Rozhodování o promíjení penále Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Sazby pojištění v ČR Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Statistika žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Systemizovaná místa a fluktuace zaměstnanců ČSSZ Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Výdaje na důchody Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích (stav k)
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle délky trvání v krajích - mapa (stav k)
Zaměstnanci ČSSZ dle věku Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Zaměstnanci ČSSZ dle vzdělání Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce
Způsob výplat důchodů v České republice Počet zaměstnanců ČSSZ dle věku v roce

Zobrazeno datových sad: 73