Katalogové záznamy datových sad

Datová sada Vizualizace
Číselník datových typů Číselník datových typů
Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání
Číselník druhů pracovních činností Číselník druhů pracovních činností
Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti
Číselník okresů Číselník okresů
Číselník pohlaví Číselník pohlaví
Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
Číselník zdravotních pojišťoven Číselník zdravotních pojišťoven
Doba řízení o námitkách Doba řízení
Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení Počty kontrol plnění povinností zaměstnavatele
Měsíční výše důchodů Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu
Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ
Nejčastější příčiny vzniku invalidity Nejčastější diagnózy při posuzování invalidity ve sledovaném roce
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou v krajích
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice Počet důchodců s exekuční srážkou
Průměrná výše důchodu u důchodů s exekuční srážkou
Průměrná výše srážky u důchodů s exekuční srážkou
Průměrný věk důchodce u důchodů s exekuční srážkou
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce
Počet mužů a žen v ČSSZ Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet mužů a žen v ČSSZ dle pozice
Počet osob ve vedoucích pozicích
Počet námitek Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet nově přiznaných důchodů dle měsíční výše důchodu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu Počet nově přiznaných důchodů dle osobního vyměřovacího základu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet nově přiznaných důchodů dle věkové kategorie
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz - koláčový graf
Počet podaných ELDP Počet podaných ELDP v letech
Počet správních exekucí Počty správních exekucí
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku
Počet sto a víceletých důchodců v České republice Věkové složení stoletých a starších důchodců
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví a věku
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v krajích
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v okresech
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v ČR
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet vyplacených důchodů podle měsíční výše důchodu
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou Počet výplat důchodů s exekuční srážkou
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů
Počet vyřízených IOLDP Počet vyřízených IOLDP
Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počet zaniklých důchodů v České republice Počet zaniklých důchodů podle druhu zániku
Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení Počty přihlášených pohledávek
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice Počet vyplácených předčasných starobních důchodů
Výdaje na předčasné starobní důchody
Pomocné číselníky
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou Počty posudků provedených LPS v letech
Průměrná délka pobírání starobního důchodu Průměrná délka pobírání starobního důchodu
Průměrná délka pobírání starobního důchodu (více sloupců)
Průměrná výše důchodů v Kč u