Katalogové záznamy datových sad

Datová sada Vizualizace
Číselník datových typů
Číselník druhů akcí v tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání
Číselník druhů pracovních činností
Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti
Číselník okresů
Číselník pohlaví
Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění
Číselník zdravotních pojišťoven
Doba řízení o námitkách
Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení
Měsíční výše důchodů
Minimální vyměřovací základ OSVČ
Nejčastější příčiny vzniku invalidity
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů
Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států
Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet námitek
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet podaných ELDP
Počet správních exekucí
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů
Počet sto a víceletých důchodců v České republice
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle krajů
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresů
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění v České republice
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů
Počet vyřízených IOLDP
Počet vystavených potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům
Počet zaniklých důchodů v České republice
Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice
Pomocné číselníky
Posudky provedené lékařskou posudkovou službou
Průměrná délka pobírání starobního důchodu
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice
Průměrný plat a medián v ČSSZ
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresů
Přehled o celkovém počtu OSVČ v České republice
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle krajů
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Rozhodování o promíjení penále Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Sazby pojištění v ČR Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Statistika žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Systemizovaná místa a fluktuace zaměstnanců ČSSZ Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnóz Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Výdaje na důchody Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Zaměstnanci ČSSZ dle věku Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Zaměstnanci ČSSZ dle vzdělání Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech
Způsob výplat důchodů v České republice Počet zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů v okresech

Zobrazeno datových sad: 73