Katalogové záznamy datových sad

důchodové pojištění

Datová sada Vizualizace
Doba řízení o námitkách Doba řízení
Měsíční výše důchodů Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu
Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa
Počet důchodů s výplatou do ciziny v členění dle států Státy s největším počtem důchodů s výplatou do zahraničí v roce
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet nově přiznaných důchodů dle měsíční výše důchodu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle osobního vyměřovacího základu Počet nově přiznaných důchodů dle osobního vyměřovacího základu
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet nově přiznaných důchodů dle věkové kategorie
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz - koláčový graf
Počet podaných ELDP Počet podaných ELDP v letech
Počet sto a víceletých důchodců podle krajů Počet sto a víceletých důchodců v krajích dle věku
Počet sto a víceletých důchodců v České republice Věkové složení stoletých a starších důchodců
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví a věku
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchodu Počet vyplacených důchodů podle měsíční výše důchodu
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategorie Počet vyplacených důchodů podle věkové kategorie
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice
Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů Počet výplat příplatků a příspěvků k důchodům dle odškodňovacích zákonů
Počet zaniklých důchodů v České republice Počet zaniklých důchodů podle druhu zániku
Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice Počet vyplácených předčasných starobních důchodů
Výdaje na předčasné starobní důchody
Průměrná délka pobírání starobního důchodu Průměrná délka pobírání starobního důchodu
Průměrná délka pobírání starobního důchodu (více sloupců)
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v letech
Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v letech
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR
Sazby pojištění v ČR Sazby pojištění v ČR
Výdaje na důchody Výdaje na důchody
Změny mezi stupni invalidního důchodu v roce Počet změn mezi stupni invalidních důchodů v roce

Zobrazeno datových sad: 25